Pengumuman Hasil Tes Seleksi Masuk Stei Sebi Tanggal 09 Agustus 2019

Pengumuman Hasil Tes Seleksi Masuk Stei Sebi Tanggal 09 Agustus 2019
Stei sebi 2019

PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI MASUK STEI SEBI

TANGGAL 09 AGUSTUS 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan & Public Relation No. 63/WK
3/B4.10/STEI SEBI/VIII/2019 tentang Hasil Tes Masuk STEI SEBI tanggal 09 Agustus 2019. Telah
ditetapkan lulus tes masuk STEI SEBI.
Selengkapnya klik disini